Χρήσιμα Τηλέφωνα

 • Δημαρχείο: 22810 51210
 • Κ.Ε.Π.: 22810 52545
 • Αστυνομία: 22810 51300
 • Λιμεναρχείο: 22810 51470
 • Ιατρείο (Π.Π.Ι.): 22810 51202
 • Δ. Ε. Η.: 22810 51320
 • Ταχυδρομείο: 22810 51239
 • ALPHA BANK: 22810 51780
 • Αρχαιολογική συλλογή: 22810 52611
 • Λαογραφικό μουσείο: 22810 51181
 • Μονή Ταξιαρχών: 22810 51027
 • Πρακτορείο εισιτηρίων Κονδύλης: 22810 52135
 • Πρακτορείο εισιτηρίων Κρινάς: 22810 51488
 • Πρακτορείο εισιτηρίων Πολίτης: 22810 51115
joomla template